Кондак 1

Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че Са́вво, ми́­ру пра­во­сла́в­но­му све­ти́ль­ни­че и те́п­лый о нас пред Бо́­гом мо­ли́т­вен­ни­че! Ве­ли­ча́­ем просла́вльшаго тя Го́с­по­да, восхваля́юще лю­бо́­вию равноа́нгельное жи­тие́ твое́. Ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да с ра́­дос­тию зо­ве́м ти: Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель избра́ тя от младе́нства, преподо́бне, просла́вити трисия́тельное и́мя Его́: ты бо, осмиле́тен сый, вся кра́с­ная ми́­ра тле́н­на­го пре­зре́в, во оби́­тель свя­ту́ю прите́кл еси́, иде́­же я́ко а́н­гел зем­ны́й богоуго́дно под­ви­за́л­ся еси́. Те́м­же и все­ли́­ся в тя бла­го­да́ть Пре­свя­та́­го Ду́­ха, Его́­же де́йством све́т­ло украша́яся, ангелоподо́бное жи­тие́ показа́л еси́. Мы же, зря́ще ве́лия исправле́ния твоя́, с лю­бо́­вию во­пи­е́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых благослове́нный пло́де.

Ра́­дуй­ся, Каппадоки́йския стра­ны́ свято́е укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Палести́нския зем­ли́ и гра́­да Иерусали́ма све­ти́ль­ни­че.

Ра́­дуй­ся, во Иорда́нстей пусты́ни со а́н­ге­лы все­ли́­вый­ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко от младе́нства Хри­ста́ возлюби́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко же́ртву живу́ю се­бе́ Го́сподеви прине́сл еси́.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва усе́рдный после́дователю.

Ра́­дуй­ся, за́­по­ве­дей Гос­по́д­них ве́р­ный блюсти́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко от ю́нос­ти и́гу Христо́ву се­бе́ порабо́тил еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко красоту́ тле́нную и мирску́ю сла́­дость ни во что́же вме­ни́л еси́.

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия ра́­зу­ма ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го приосене́нный.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 2

Ви́­дев Всеве́дец Гос­по́дь благо́е ду́­ши твоея́ произволе́ние, е́же рабо́тати Ему́ усе́рд­но вся дни жи­во­та́ тво­его́, еще́ во ю́нос­ти просла́ви тя Бо­же́­ствен­ною Свое́ю си́­лою: люб­ве́ бо ра́­ди бра́тския в разжже́нную пещь вступи́в и оде́жды твоя́ неопале́нны сохрани́в, бла­го­да́­тию Бо́­жиею не­вреж­де́н от ог­ня́ пребы́л еси́. Се­го́ ра́­ди про­слав­ля́ю­ще Ца­ря́ сла́­вы Хри­ста́, про­слав­ля́ю­ща­го свя­ты́я Своя́, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум про­све­ще́н от Бо́­га име́я, преподо́бне о́т­че Са́вво, диа́вольския искуше́ния при́с­но разумева́л еси́: ег­да́ бо преле́стник ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го искуси́ тя взя́ти плод дре́ва пре́ж­де ста́рческаго благослове́ния, а́бие помяну́л еси́ прароди́тели, и́же сне́дию дре́ва в раи́ прельсти́шася. Те́м­же пове́рг плод на зе́м­лю; нога́ми сей попра́л еси́, запове́дав се­бе́ до сме́р­ти не вкуси́ти плода́ се­го́, гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я со­кру­ша́я. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, от ю́нос­ти по́стническое жи­тие́ показа́вый.

Ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ доб­ро­де́­те­лей возше́дый.

Ра́­дуй­ся, мона́шескаго жи­тия́ и уста́ва и́стовое пра́­ви­ло.

Ра́­дуй­ся, ре́в­ност­ный исполни́телю оте́ческих пре­да́­ний.

Ра́­дуй­ся, я́ко люб­ве́ ра́­ди бра́та в пе́щный пла́мень вшел еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко си́­лою бла­го­да́­ти Хри­сто́­вы от ог­ня́ не опале́н изше́л еси́.

Ра́­дуй­ся, всеце́лое послуша́ние Го́с­по­ду Бо́­гу соверши́вый.

Ра́­дуй­ся, гла­ву́ дре́в­ня­го запина́теля сокруши́вый.

Ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый.

Ра́­дуй­ся, ко́з­ни де́монския до кон­ца́ по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на рамена́ твоя́ восприя́вый.

Ра́­дуй­ся, зако́на Бо́­жия от всея́ ду́­ши взыска́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и показу́ющая пу­ти́ пра́­выя, наста́ви тя, преподо́бне о́т­че Са́вво, дости́гнути свя­та́­го гра́­да Иерусали́ма, иде́­же поклони́лся еси́ Живоно́сному Гро́бу Воскре́сшаго Хри­ста́, и со сле­за́­ми облобыза́в, бла­го­да́р­ствен­но воспе́л еси́ Ему́ песнь: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ве́­лию ре́в­ность о по́двизе мона́шескаго равноапо́стольнаго жи­тия́, преподо́бне, потща́лся еси́ идти́ во Иорда́нскую пус­ты́­ню, иде́­же наста́вника се­бе́ об­ре́т вели́каго Евфи́мия и того́ жи­тию досто́йно поревнова́в, свя­то́­му Крести́телю Христо́ву Иоа́нну в по́двизех тво­и́х упо­до́­бил­ся еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся бо­га́т­ству доб­ро­де́­те­лей тво­и́х, усе́рд­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, жи­тию безпло́тных поревнова́вый.

Ра́­дуй­ся, по́двигом дре́в­них свя­ты́х оте́ц досто́йно подража́вый.

Ра́­дуй­ся, пусты́ни Иорда́нския благода́тное прозябе́ние.

Ра́­дуй­ся, свя­та́­го жи­тия́ бла­го­уха́­ние.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Хри­сто́­вы со­су́­де из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, пусты́нное жи­тие́ па́­че всего́ воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, страс­те́й те́рния усе́рд­но исторга́вый.

Ра́­дуй­ся, во ю́ном воз­рас­те́ му́дростию Хри­сто́­вою про­све­ще́н­ный.

Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя усе́рдный рев­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, у́мнаго трезве́ния не­усы́п­ный хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ле́ствицею доб­ро­де́­те­лей к не­бе́с­ным оби́телем возше́дый.

Ра́­дуй­ся, я́ко фи́никс в пусты́ни процветы́й.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь по­мыс­ло́в и страс­те́й во́л­ны безбе́дно пре­ше́д, преподо́бне о́т­че Са́вво, об­ре́л еси́ ти́­хое при­ста́­ни­ще Хри­ста́, Ему́­же не­ле́­ност­но во мно́­зе дол­го­тер­пе́­нии порабо́тал еси́; от­ню́­ду­же Бо­же́­ствен­ною бла­го­да́­тию Хри­сто́­вою вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к боговиде́нию, не­бе́с­на­го Сио́на до­сти́гл еси́, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Тро́­ице Свя­те́й песнь: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще ди́в­ная твоя́ наставле́ния, я́же не то́­чию в словесе́х, но и в по́двизех тво­и́х явля́л еси́, при­хож­да́­ху к те­бе́ из­да­ле́­ча жа́ж­ду­щии спа­се́­ния, подража́ти доброде́телем тво­и́м хотя́щее. Ты же, преподо́бне о́т­че, му́дро назида́я и к Небе́сному Ца́рствию управля́я всех, ве́­рою при­те­ка́ю­щих к те­бе́, свети́льник Пра­во­сла́­вия соде́лался еси́. Се­го́ ра́­ди с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов Бо­го­му́дрый.

Ра́­дуй­ся, ове́ц хри­сто́­вых до́б­рый па́­сты­рю.

Ра́­дуй­ся, ко спа­се́­нию ве́р­ный путеводи́телю.

Ра́­дуй­ся, по́ст­ни­ков ди́вный учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, кре́п­кое па́дающих возведе́ние.

Ра́­дуй­ся, правостоя́щих утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва усе́рдный по­слу́­ша­те­лю.

Ра́­дуй­ся, и́но­чес­ка­го жи­тия́ до́б­рый на­ста́в­ни­че.

Ра́­дуй­ся, я́ко огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко еще́ во пло́­ти сый, ра́йскую сла́­дость предвкуси́л еси́.

Ра́­дуй­ся, пусты́нный жи́телю и в те­ле­си́ а́н­ге­ле.

Ра́­дуй­ся, вселе́нныя све­ти́ль­ни­че.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней звез­де́ упо­до́­бил­ся еси́, блаже́нне Са́вво, смире́нием возвыша́емый и в го́рняя черто́ги востеки́й, на­уча́я всех го́рняя му́дрствовати, а не зем­на́я, от страс­те́й отреша́тися, со Хри­сто́м жи́ти и от серд­ца́ вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше тя ученицы́ твои́ наста́вника прему́дра и зна́мением не­бе́с­ныя бла­го­да́­ти сия́юща, дивля́хуся, тща́щеся тво­ему́ жи­тию подража́ти; я́ко бо лу­ча́ све́тлаго со́лн­ца пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Се­го́ ра́­ди слы́­ши­ши от всех по­хва́ль­ная пе́­ния та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, восто́чная звез­до́ златоза́рнейшая.

Ра́­дуй­ся, а́н­ге­лов со­бе­се́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, по́ст­ни­ков по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, безмо́лвствующих сла́­во.

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю сми­ре́­ния и це­ло­му́д­рия.

Ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и по­слу­ша́­ния.

Ра́­дуй­ся, я́ко во глу­би­ны́ ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя при­ни́кл еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко на вы­со­ту́ доб­ро­де́­те­лей воз­ше́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко путь к животу́ ве́ч­но­му об­ре́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко ис­прав­ле­́нии тво­и́ми безпло́тныя удиви́л еси́.

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во душ уне­ве́сти­вый Хри­сту́.

Ра́­дуй­ся, ку́п­но с ни́­ми пре­бы­ва́яй в ра́­дос­ти Го́с­по­да тво­его́.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник и исполни́тель Ева́н­гель­ских сло­ве́с, е́же не скры­ва́­ти се­бе́ сокро́вищ на зем­ли́, яви́л­ся еси́, преподо́бне о́т­че Са́вво. Се­го́ ра́­ди и ча́­да твоя́ ду­хо́в­ная на­став­ля́л еси́, е́же Еди́­на­го Го́с­по­да иска́ти во вся дни жи́з­ни своея́, всем се́рд­цем Тому́ прилепля́тися и непреста́нно пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ свет Бо­же́ст­вен­ный, в нощи́ моля́щуся те­бе́, преподо́бне, показу́я столпо́м о́гненным пеще́ру нерукотворе́ну, ю́же храм соде́лал еси́, и та́­мо вели́кую ла́вру устро́ив, богоуго́дныя по́д­ви­ги и моли́твенныя тру­ды́ показа́л еси́. Мы же, вели́чию бла­го­да́­ти Вы́ш­ня­го, на те­бе́ почи́вшия, ди­вя́­ще­ся, умиле́нно взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, я́ко виде́ния пренебе́снаго све́­та спо­до́­бил­ся еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко бла­го­во­ле́­ни­ем Бо́­жи­им вели́кую ла́вру устро́ил еси́ и в ню мно́­жест­во и́ноков собра́л еси́.

Ра́­дуй­ся, ду­хо́в­ныя о́в­цы к го́рнему ца́рствию до́б­ре упра́вивый.

Ра́­дуй­ся, мно́гая чу­де­са́ бла­го­да́­тию Свя­та́­го Ду́­ха сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, лени́выя подви́гнувый ре́вностными по́д­ви­ги тво­его́ жи­тия́ Хри­сто­лю­би́­ва­го.

Ра́­дуй­ся, пе­ча́ль­ных ско́­рое уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ева́нгелия Хри­сто́­ва бо­го­му́дрый учи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, про­воз­ве́ст­ни­че путе́й Гос­по́д­них.

Ра́­дуй­ся, вся во уме́ты вмени́вый, да Хри­ста́ при­об­ря́­ще­ши.

Ра́­дуй­ся, Хри­сту́ не­воз­вра́т­но по­сле́­до­ва­вый.

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й и ве́р­ный ра́­бе Хрис­то́в.

Ра́­дуй­ся, до́б­рый де́­ла­те­лю виногра́да Хри­сто́­ва.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 7

Хо­тя́ ве́рен бы­ти до кон­ца́ Иису́­су Хри­сту́, Сы́­ну Бо́­жию, взе́мшему гре­хи́ ми́­ра, кро́тость, не­зло́­бие, сми­ре́­ние в се́рд­це тво­е́м до́б­ре насади́л еси́, богоно́се о́т­че Са́вво, и вся́­кия ско́р­би, укоре́ния и досажде́ния ра́­дост­но пре­тер­пе́л еси́, ве́дая, я́ко мно́­ги­ми скорбьми́ по­до­ба́­ет вни́ти в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное. Се­го́ ра́­ди, несе́нием крес­та́ Хри­сто́­ва и тер­пе́­ни­ем скор­бе́й, еще́ на зем­ли́ ду́­шу твою́ во оби́­тель Пре­свя­ты́я Тро́ицы устро́ил еси́, Е́йже ны́­не пред­стои­ши со А́н­ге­лы и вопие́ши а́нгельскую песнь: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́вный вои́стину победоно́сец по­ка­за́л­ся еси́ на стра́с­ти плотски́я, богоблаже́нне; вся бо разжже́нныя стре́лы лу­ка́­ва­го пос­то́м, бде́­ни­ем и сле́зными мо­ли́т­ва­ми угаси́л еси́. Те́м­же во­пи­е́м те­бе́ си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, крест Хрис­то́в на рамена́ твоя́ восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, кресто́м сим я́ко ле́ствицею на не́­бо возше́дый.

Ра́­дуй­ся, терпе́ния и незло́бия рачи́телю.

Ра́­дуй­ся, и́ноков до́б­ре подвиза́ющихся моли́твенный пред Бо́­гом пред­ста́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, ве́­ры Пра­во­сла́вныя мо́щный за­щи́т­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия нас­ле́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Бо́­жиею приосене́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко о́б­раз страс­те́й Хри­сто́­вых в се́рд­це тво­е́м предписа́л еси́.

Ра́­дуй­ся, све́­том трисо́лнечным Свя­ты́я Тро́ицы озаре́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко душе́вныма очи́­ма при́с­но Го́с­по­да созерца́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко бла­го­да́­тию Бо́­жиею вся прови́дел еси́.

Ра́­дуй­ся, благода́тными чу­де­сы́ жи­тие́ твое́ озари́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 8

Стра́нника и прише́льца помышля́л еси́ в се­бе́ бы­ти в ми́­ре сем, пре­бла­же́н­не о́т­че Са́вво; те́м­же гряду́щаго гра́­да Иерусали́ма Не­бе́с­на­го взыску́я, вся помышле́ния твоя́ к не­бе­си́ непреста́нно возноси́л еси́, и, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́ннем те­ле­си́, сла́дце воспева́л еси́ побе́дную песнь Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь обле́клся еси́ во ору́жия Бо́­жия, преподо́бне; те́м­же возмо́гл еси́ всю си́­лу диа́волю низложи́ти. Помози́ у́бо и нам, пре­бла­же́н­не о́т­че, мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми избы́ти сете́й вра́жиих, да бла­го­да́р­ствен­но зо­ве́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, сто́л­пе не­пре­кло́н­ный терпе́ния.

Ра́­дуй­ся, рев­ни́­те­лю от ми́­ра удале́ния.

Ра́­дуй­ся, я́ко держа́вно плотски́я стра́с­ти низложи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко плоть твою́ ду́хови покори́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко во бде́нных мо­ли́т­вах неосла́бно пребыва́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко умерщвле́нием пло́­ти безстра́стие стя­жа́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко вся́­кое наслажде́ние земно́е возненави́дел еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко те́сным и приско́рбным пу­те́м ходи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м носи́л еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко си́­лою крес­та́ Гос­по́д­ня де́монския ко́з­ни сокруши́л еси́.

Ра́­дуй­ся, вы́ш­них иде́­же Хрис­то́с се́де одесну́ю От­ца́ при́с­но иска́вый.

Ра́­дуй­ся, мы́сленным о́ком к невече́рнему све́­ту Хри­сту́ непреста́нно взира́вый.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ а́н­гель­ское просла́ви тя и Це́р­ковь восхвали́, преподо́бне о́т­че Са́вво; ты бо ца­ря́ неправому́дрствующа и Севи́ровы ересенача́льники проти́вящияся Правосла́вней Це́рк­ви небоя́зненно обличи́л еси́ и, все духо́вное во́инство Пра­во­сла́­вия совокупи́в, е́ресь в ко­не́ц низложи́л еси́, нас же всех во правове́рии утверди́в, научи́л еси́ единогла́сно вос­пе­ва́­ти Триеди́ному Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не­до­уме́­ют досто́йно вос­хва­ли́­ти тя, пре­бла­же́н­не; па́­че бо ес­тест­ва́ че­ло­ве́­чес­ка­го под­ви­за́л­ся еси́ во вся дни жи­во­та́ тво­его́. Те́м­же чу­де­сы́ Хрис­то́с Бог те­бе́ обогати́, я́ко и зве́рие ди́вии повинова́хуся и служа́ху те­бе́, во дни же гла́­да мо­ли́т­вою твое́ю не́­бо дождь даде́ на зе́м­лю су́ху. Се­го́ ра́­ди, лю­бо́­вию подвиза́емии, во­пи­е́м те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, еретико́в и всех проти́вников правове́рия обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко лю­де́й увеща́ти о и́стине Пра­во­сла́­вия потща́лся еси́.

Ра́­дуй­ся, за и́с­ти­ну Пра­во­сла́­вия мно́­гия тру­ды́ и по́д­ви­ги подъе́мый.

Ра́­дуй­ся, Пра­во­сла́вныя ве́­ры све­ти́­ло и утвер­жде́­ние.

Ра́­дуй­ся, проро́ком, апо́с­то­лом и святи́телем сопричте́нный.

Ра́­дуй­ся, ца­ре́й пра­во­сла́в­ных по­кро́­ве и за­щи́­ще­ние.

Ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н правове́рных моли́твенное ог­раж­де́­ние.

Ра́­дуй­ся, ерети́ческих уче́­ний разори́телю.

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных догма́тов уясни́телю.

Ра́­дуй­ся, всем подвиза́ющимся о Правосла́вии по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, па́стырей Пра­во­сла́вныя Це́рк­ве споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мно́­жест­во лю­де́й тво­и́м попече́нием, пре­ми­ло­се́р­дый Гос­по́дь досто́йна тя наста́вника избра́, пре­бла­же́н­не о́т­че Са́вво; мно́­зи бо то­бо́ю на путь спа­се́­ния наста́влени бы́ша, и мно́ги оби́­те­ли тво­и́м тща́нием устро́ишася, в ни́х­же науча́л еси́ немо́лчно вос­пе­ва́­ти Еди́­но­му Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ тве́р­дая и кре́п­кое ог­раж­де́­ние пра­во­сла́в­ных яви́л­ся еси́, преподо́бне, хо­да́­тай­ством бо тво­и́м мир Це́рк­ви Бо­жией да­ро­ва́­ся. Те́м­же мо́­лим тя, пре­бла­же́н­не, бу́­ди помо́щник во всех ско́р­бех и на­па́с­тех и нам, к зас­туп­ле­нию тво­ему́ при­бе­га́ю­щим, да со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пусты́нниче, мирску́ю суету́ возненави́девый и Еди́­на­го Бо́­га иска́вый.

Ра́­дуй­ся, алтаря́ Гос­по́д­ня слу­жи́­те­лю бла­го­го­ве́й­ный.

Ра́­дуй­ся, со вся́ким тща́нием Го́с­по­ду благоугожда́вый.

Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Хри­сту́ яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, мно́­гия оби́­те­ли созида́вый.

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во чад духо́вных внутрь собра́вый.

Ра́­дуй­ся, во оскуде́ниих и лише́ниих на Бо́­га упова́вый.

Ра́­дуй­ся, ве́­рою и упова́нием изо­би́­лие пло­до́в зем­ны́х при­е́мый.

Ра́­дуй­ся, тезоимени́тыя те­бе́ оби́­те­ли стра́­же не­усы́п­ный.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х, на­па́с­тех и ско́р­бех по­мо́щ­ни­че неотсту́пный.

Ра́­дуй­ся, и́ноков ко спа­се́­нию до́б­рый путеводи́телю.

Ра́­дуй­ся, многомо́щный мо­ли́т­вен­ни­че о ду­ша́х на́­ших.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 11

Пе́­ние хва­ле́б­ное при­но́­сим те­бе́, преподо́бне о́т­че Са́вво, и с лю­бо́­вию при­па́­даю­ще ко изображе́нию честна́го ли́­ка тво­его́, вос­хва­ля́­ем ангелоподо́бное жи­тие́ твое́. Ты же, пред­стоя́ пре­сто́­лу Пре­свя­ты́я Тро́ицы, не пре­стай моля́ся о нас, ублажа́ющих тя, да спо­до́­бим­ся не­бе́с­на­го се­ле́­ния дости́гнути и гла́сом ра́дования воспе́ти Бо́­гу а́нгельскую песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ный свети́льник Бо́­жия бла­го­да́­ти был еси́, пре­бла­же́н­не, се­го́ ра́­ди в сме́рт­нем успе́нии тво­е́м душа́ твоя́, я́ко со́лн­це сия́ющая, вознесе́на бысть свя­ты́­ми а́н­ге­лы в не­бе́с­ныя оби́­те­ли. Мы же, помина́юще твою́ блаже́нную кон­чи́­ну и на не­бе­си́ прославле́ние, ра́­дост­но во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Бо́­жий, те­че́­ние твоея́ жи́з­ни бла­го­че́ст­но скон­ча́­вый.

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бо́вь до кон­ца́ сохрани́вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко ца́рст­во и сла́­ву ве́ч­ную на­сле́­до­вал еси́.

Ра́­дуй­ся, я́ко по труде́х жи­тия́ зем­на́­го в не­бе́с­ных селе́ниих водвори́лся еси́.

Ра́­дуй­ся, нетле́нным вен­це́м сла́­вы не­бе́с­ныя от ру́­ки Вседержи́теля увенча́нный.

Ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми восприе́мый.

Ра́­дуй­ся, а́н­ге­ле зем­ны́й и че­ло­ве́­че не­бе́с­ный.

Ра́­дуй­ся, на не­бе­си́ и на зем­ли́ от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, жи­во­но́с­ный ис­то́ч­ни­че, бла­го­да́ть ис­це­ле́­ния из­ли­ва́­яй.

Ра́­дуй­ся, одержи́мых не­ду́­ги бла­го­да́­тию Бо́­жиею исцеля́яй.

Ра́­дуй­ся, я́ко с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя на нас (и оби́­тель твою́) при­зи­ра́е­ши.

Ра́­дуй­ся, я́ко всех нас от на­па́с­тей сохраня́еши.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, богоно́сне о́т­че Са́вво, усе́рд­но во­пи­е́м те­бе́: не пре­стай моля́ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да со­хра­ни́т свя­ту́ю Це́р­ковь Свою́ непозы́блему от не­ве́­рия, ере­се́й и рас­ко́­ла, да из­ба́­вит нас от бед и лю́­тых об­стоя́­ний и приведе́т в Ца́рст­вие Свое́ Не­бе́с­ное, я́ко да по­е́м со благодаре́нием то­бо́ю благоде́ющему нам ди́в­но­му во свя­ты́х Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да и убла­жа́­юще тя, пре­бла­же́н­не о́т­че, приле́жно мо́­лим­ся те­бе́, е́же спо­до́­би­ти­ся и нам хо­да́­тай­ством тво­и́м не­осуж­де́н­но пред­ста́­ти Стра́шному Суди́щу Христо́ву, да с ра́­дос­тию и лю­бо́­вию воспомина́юще твое́ моли́твенное о нас пред Бо́­гом предста́тельство, благохва́льно зо­ве́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, пре­чест­но́е се­ле́­ние Пре­свя­ты́я Тро́ицы.

Ра́­дуй­ся, избра́нное Свя­та́­го Ду́­ха жи­ли́­ще.

Ра́­дуй­ся, сия́ние незаходи́маго Со́лн­ца.

Ра́­дуй­ся, лу­ча́­ми подвиго́в тво­и́х мона́шеское жи­тие́ озаря́яй.

Ра́­дуй­ся, до­сто́й­ный А́н­ге­лов со­бе­се́д­ни­че.

Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков и пре­по­до́б­ных на не­бе­си́ сожи́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко мзда твоя́ мно́га на не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, Це́рк­ви Пра­во­сла́вныя укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, в бе­да́х су́­щим ско́­рое вспоможе́ние.

Ра́­дуй­ся, те́п­лый пред Го́с­по­дем о нас мо­ли́т­вен­ни­че.

Ра́­дуй­ся, при́сный и́ноков по­мо́щ­ни­че и зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая мо­на́­хов по­хва­ло́, Са́вво преподо́бне.

Кондак 13

О ве­ли́­кий и ди́вный уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че Са́вво! При­ими́ ми́лостивно сие́ ма́­лое мо­ле́­ние, от усе́рдия на́­ше­го в по­хва­лу́ те­бе́ при­но­си́­мое, и тво­и́м моли́твенным пред­ста́­тель­ством у пре­сто́­ла Ца­ря́ Не­бе́с­на­го ис­про­си́ нам, е́же из­ба­ви­ти­ся в жи́з­ни сей от всех бед и на­па́с­тей, в сме́рт­нем же успе́нии на́­шем благу́ю часть спа­се́­ния и насле́дие ве́ч­ных благ получи́ти, я́ко да спо­до́­бим­ся с то­бо́ю и со все́­ми свя­ты́­ми в ра́­дос­ти ве́чней во ве́­ки вос­пе­ва́­ти Хри­сту́ Бо́­гу Спа­си́­те­лю на́­ше­му: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1).

Мо­ли́т­ва

О пре­ди́в­ный и всехва́льный уго́д­ни­че Бо́­жий, преподо́бне о́т­че Са́вво! Днесь (во святе́м хра́­ме тво­е́м) бла­го­го­ве́й­но пред­стоя́­ще пред свя­тою ико́­ною твое́ю и ра́­дост­но соверша́юще пресве́тлую па́­мять твою́, убла­жа́­ем тя за­сту́п­ни­ка на́­ше­го. Почита́юще же твое́ ве́­лие дерз­но­ве́­ние пред Го́с­по­дем, смире́нно мо́­лим тя, пре­бла­же́н­не: при­ими́ ми́лостивно от нас хва­ле́б­ное пе́­ние сие́, от люб­ве́ и усе́рдия те­бе́ при­но­си́­мое. И, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, потщи́ся бо­го­приятным тво­и́м хо­да́­тай­ством испроси́ти у Ца­ря́ ца́рст­вую­щих и Го́с­по­да госпо́дствующих, я́ко да проба́вит ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти Своя́ на нас гре́ш­ных, да по­да́ст нам дух пра́­выя ве́­ры, дух ве́­де­ния и люб­ве́, дух ми́­ра и ра́­дос­ти о Ду́­се Свя́­те, да из­ба́­вит от бед и на­па́с­тей, да низ­по́с­лет вся по­ле́з­ная ко спа­се́­нию душ на́­ших. Всем же правосла́вным да низ­по́с­лет мир, ти­ши­ну́, без­мя­те́­жие, усе́рдие ко ис­пол­не́­нию за́­по­ве­дей его́, изо­би́­лие пло­до́в зем­ны́х, и да из­ба́­вит всю ру́с­скую стра­ну́ от гла́­да, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, смер­то­но́с­ныя я́з­вы и от вся́­ка­го зла. Ей, уго́д­ни­че Бо́­жий! Не пре́­зри моле́ний на́­ших, но услы́­ши нас мо­ля́­щих­ся те­бе́, и под кро́вом за­ступ­ле́­ния тво­его́ со­хра­ни́ нас (и оби́­тель твою́) ненаве́тны от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да спо­до́­бим­ся скон­ча́­ти жи­тие́ на́­ше в по­кая́­нии и восприи́мем ве́ч­ная бла­га́я во Ца́рст­вии Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, иде́­же восхва́лим с то­бо́ю и все́­ми свя­ты́­ми достопоклоня́емое и́мя Пре­свя­ты́я Тро́ицы, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

 

© Приход храма прп.Саввы Освященного
Минской епархии Белорусской Православной Церкови,
VI Минского городского (Никольского) благочиния

г. Минск, ул.Физкультурная, 26а

+375 (17) 301-23-27 (гор)
+375 (29) 978-76-27 (А1)